Đăng ký ứng tuyển  Trang chủ > Tin tuyển dụng

  Tin tuyển dụng

  Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
  NITORI FURNITURE TUYỂN DỤNG 1000 Lô 35 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội TỪ 6.300.000 Trở lên Tuyển liên tục, phỏng vấn đi làm luôn
  LĨNH VỰC CƠ KHÍ 500 KCN tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hiệp Yên Lương cao, nhiều chế độ Tuyển liên tục, phỏng vấn đi làm luôn
  LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ 700 KCN tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hiệp Yên Lương cao, nhiều chế độ Tuyển liên tục, phỏng vấn đi làm luôn

  TƯ VẤN QUA

  ĐIỆN THOẠI

  Hồ sơ cần chuẩn bị