Đăng ký ứng tuyển  Trang chủ > Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký

  Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký

  Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký, gồm:

  1. Sơ yêu lý lịch công chứng (có thời hạn 6 tháng gần nhất)
  2. Chứng minh thư photo công chứng
  3. Giấy khám sức khỏe có dấu đỏ (có thời hạn 3 tháng gần nhất)
  4. Bằng cấp liên quan
  5. Chứng chỉ liên quan
  6. Xác nhận dân sự có dấu đỏ

  TƯ VẤN QUA

  ĐIỆN THOẠI

  Hồ sơ cần chuẩn bị