Đăng ký ứng tuyển  Trang chủ > Tầm nhìn

  Tầm nhìn

  TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  • Trở thành công ty hàng đầu về cung ứng nguồn lao động trong nước và hướng tới xuất khẩu
  • Phát triển nhưng đảm bảo tính ổn định và bền vững

  SỨ MỆNH

  • GIA PHÚC luôn cố gắng đem đến cho khách hàng sự thỏa mãn về chất lượng lao động, chất lượng phục vụ; đặc biệt chi phí hợp lý.
  • Tạo ra sự khác biệt để phục vụ khách hàng
  • Nâng tầm giá trị doanh nghiệp đi cùng với coi trọng và nâng tầm giá trị công nhân viên công ty
  • Xây dựng niềm tin, uy tín đối với khách hàng và người lao động

  TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Xây dựng và phát triển công ty theo hướng chuyên nghiệp
  • Slogan “Always try to serve you better”, nghĩa là “GIA PHÚC luôn cố gắng để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa”

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Phát triển - Ổn định – Bền vững

  SLOGAN

  • Always try to serve you better – Luôn cố gắng để phục khách hàng tốt hơn nữa

  LOGO

  Logo có biểu tượng hình ngôi nhà

  • Mái ngói màu đỏ, tượng trưng cho trời                                   
  • Đoạn thẳng màu vàng là móng nhà, tượng trưng cho đất
  • Chữ Gia Phúc nằm trong ngôi nhà có ý nghĩa là “phúc của gia đình, tổ tiên, của trời, của đất

  TƯ VẤN QUA

  ĐIỆN THOẠI

  Hồ sơ cần chuẩn bị